Numer 2/2018

6.00

Artystka „Autografu” – Małgorzata Żerwe

V Konkurs Poetycki Pąk Czerwonej Róży

Ewa Celebąk, Patrycja Żemełka, Zuzanna Żółtowska
WIERSZE


Kazimierz Babiński
GRA W KOTA I MYSZ

Lech Kobyliński
OKUPACYJNE BIZNESY

Małgorzata Dorna (Wendrychowska)
GDAŃSKIE NARRACJE (2)

Alina Kietrys
TEATRALNE ZDZIWIENIA I REKORDY

Rozstrzygnięcie konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne

Alina Kietrys
ANDRZEJA PORTRET RÓŻNORODNY

Wojciech Fułek
TRÓJMIASTO RETRO?


Kronika GTPS

Marta Jaszewska
SEKCJA MIŁOŚNIKÓW FOTOGRAFIKI

Categories: ,