Numer 5/2020

6.00

ARTYSTA AUTOGRAFU

Dariusz Syrkowski


POEZJA

Marzena Jaworska
Adrienne Rich w tłumaczeniu Olgi Kubińskiej
Małgorzata Zamorska


TEATR

Z Romualdem Wiczą-Pokojskim, Dyrektorem Opery Bałtyckiej, rozmawia Aleksandra Zając-Kiedysz
POSZERZYĆ KANON
Małgorzata Dorna (Wendrychowska)
W OKU CYKLONU (1)


MUZYKA

Joanna Schiller-Rydzewska
ŻYCIE MUZYCZNE POLONII W PRZEDWOJENNYM GDAŃSKU
Wojciech Fułek
KONIEC ROCKOWEJ EPOKI? (1)


SZTUKA

Kazimierz Nowosielski
BARBARA GRUSZKA I JEJ LIRYCZNA ABSTRAKCJA
Dariusz Syrkowski
CZERŃ I KOLOR W GRAFICE
Mieto Olszewski
O DARKU SYRKOWSKIM MYŚLI NIEZBORNE


FILM

Kazimierz Babiński
FILM SIĘ PRZEŻYŁ. CZYŻBY?


LUDZIE

Katarzyna Korczak
ZAWORY – IMPRESJA SIERPNIOWA


FELIETON

Marcin Jacobson
HEREZJA ZNEUTRALIZOWANA


PROZA

Wojsław Brydak
TKANINY


RECENZJA

Roman Warszewski
JEDNA LITERA. KŁADKI I MOSTY – o Hermeneutyce miłości Janusza Szelugi
Alicja Dmowska
NADZÓR SIĘ NIE UDAŁ – o Dzikowska. Pierwsza biografia legendarnej podróżniczki Romana Warszewskiego


GTPS

Marta Jaszewska
Z KRONIKI GTPS. ODDZIAŁ W ELBLĄGU

Categories: ,